Polityka prywatności

Polsoja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Posag 7 Panien 1A, 02-495 Warszawa KRS 0000488444 (zwana dalej „Spółką”) zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe osób fizycznych korzystających ze strony https://www.polsoja.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prywatność osób korzystających ze strony www jest chroniona w szczególności na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym dotyczących ochrony danych osobowych” lub „RODO”). Zapoznaj się z zasadami, według których Spółka przetwarza Twoje dane osobowe.